top of page
12-asi_karstiligi_1.jpg
  • Instagram

Dr. Hatıra Topaklı

   Dr. Hatıra Topaklı, Aile Hekimi olarak İstanbul Beyoğlu ilçesinde İstanbul Beyoğlu'nda Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapmaktadır. TTB Aile Hekimliği Kolu ve Halk Sağlığı Kolu’nda aktif rol aldı. 2017-2018 İstanbul Tabip Odası Merkez Delegasyon Üyeliği yaptı. İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu üyeliği yapmaktadır.

bottom of page