top of page
  • Instagram
  • İş Parçacığı

Prof. Dr. Mustafa Nuri Yenerel

   Dr. Mustafa Yenerel 1983 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun olmuştur. Yine aynı fakültede önce İç Hastalıkları uzmanlığını ardından da Hematoloji yan dal uzmanlığını tamamlayan Dr. Yenerel 2004 yılından itibaren Hematoloji Bilim Dalının bir öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. 

   Fakültedeki görevleri dışında çalışmalarını yarı zamanlı olarak İNTERMED polikliniğinde de sürdüren Dr. Yenerel, erişkin hastaların Hematoloji ile ilgili tüm problemlerinin çözümü için başvurabileceğiniz güvenli bir sağlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Son yıllarda giderek görülme sıklığı artan ve toplum sağlığını tehdit eden lösemi, lenfoma ve multiple miyelom gibi hematolojik habis hastalıkların tanı ve tedavisi özel ilgi alanını oluşturmaktadır. 

bottom of page