top of page

Jürilerimiz

Doç. Dr. A. Deniz Morva Kablamacı

Nazan Kesal

Prof. Dr. Mustafa Nuri Yenerel

Biyografi için Resimlere tıklayınız.

Ahu Öztürk

Uzm. Dr. Abdül Lama

Ana Jüri

   Yarışmada gösterime sunulacak filmler, kısa film günleri yönetimince belirlenen bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Kısa Film Yarışması Jürisi, Türkiye’den ve dünyadan sinemayla ilgili sanat dallarında alanında yetkin kişilerinden oluşmaktadır. Jüri; çalışma düzenini kendisi belirleyecek, kısa film günleri süresi içinde filmleri izleyecek ve nihai kararını belirleyecek, tüm üyelerce imzalanmış tutanakları İTF Kısa Film Günleri Yönetimine teslim edecektir. 

Ön Eleme Jürilerimiz

  Gönderilen yapımlar, İTF Sinema Kulübü üyelerinden oluşan ön jüri tarafından değerlendirilecek, finale kalan adaylar ana jüri değerlendirilmesine tabi olacaktır. Ön değerlendirme sonuçları duyuru sayfamızdan  kamuoyuna paylaşılıcaktır. Ayrıca ön elemeyi geçen eser sahiplerinin mail adreslerine doğrudan bildirim yapılacaktır.

Öğrenci Jürilerimiz

   Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olan jüri adayların başvuruları İTF Sinema Günleri Yönetimi tarafından değerlendirilecek, 21.04.2023 tarihinde öğrenci jürisi açıklanacaktır. Seçilen jüri tarafından oy çokluğu esas alınarak Öğrenci Jürisi Ödülü belirlenecek, ödül töreninde takdimi yapılacaktır.

bottom of page